Om oss

Markmästarna i Östergötland AB grundades 2006 och ägs av bröderna Per Johansson och Karl-Adam Åklint. Vi är ett modernt anläggningsföretag. Med detta menas:

Kärnan i verksamheten är större markentreprenader, marksaneringar och materialåtervinning.

Tillsammans med kompetenta och alerta medarbetare utför Markmästarna arbeten främst i Norrköping- Linköpingsområdet.

Markmästarna är anslutna till Maskinentreprenörerna och ID06.

Vision

Markmästarna skall utvecklas och växa i en sund takt samt vara en av de främsta aktörerna på marknaden.

Affärsidé

Vår affärsidé går att sammanfatta med tre ledord; effektivitet, flexibilitet och hantverkarglädje.

image_2022_01_06T09_09_03_165Z

Effektivitet

Vi på Markmästarna skall alltid göra bästa tänkbara jobb mot våra kunder. Detta genomsyrar allt från ett genomtänkt arbetsupplägg till att alltid jobba hårt.

image_2022_01_06T09_09_56_867Z

Flexibilitet

Bemöta våra kunders önskemål med öppna sinnen. Ingenting är omöjligt! Ett uppdrag får växa fram under arbetets gång.

image_2022_01_06T09_11_28_157Z

Hantverkarglädje

Vi kommer alltid lägga vår själ i det vi gör. Glädjen till yrket skall synas på slutresultatet, kvalité skall alltid komma i första hand!

Våra behörigheter

Av Länsstyrelsen utfärdat tillstång för att få transportera material från exempelvis en sanering.

Branschutbildning i risker, reglar och ansvar vid arbeten på drivmedelsanläggningar.

Arbetsledning är utbildad inom byggarbetsmiljösamordning under både projektering (BAS-P) och utförande (BAS-U).

Företaget innehar trafiktillsånd samtliga chaufförer besitter YKB.

Arbetsledning besitter påbyggnadsutbildning för utmärkningsansvar vid arbete på väg.

Maskinentreprenörenas diplomutbildning gällande små avlopp.