Materialåtervinning

Vi strävar efter att skapa avsättning för alla överskottsmassor som uppkommer i vår verksamhet. Detta sker i egen anläggning, och i vissa fall ute på våra arbetsplatser.

En cirkulär hantering, där avfall omvandlas till nya konstruktionsmaterial, är bra för både miljö och ekonomi!