Marksanering

För människa och miljö

Marksanering innebär att med olika behandlingsåtgärder göra förorenad mark användbar för exempelvis bostadsändamål.
Vi finns med steg för steg, från utredning till färdigsanerad yta.

Exempel på marksanering vi utför